čarabaňa.cz - ofca v síti

Herbalist: Bylinky pro Windows Phone

27. prosince 2014  

Miluju bylinky. Tedy léčivé rostliny, abych byl přesný. Hned zjara obrážím od traktorů rozbahněné lesní cesty, na kterých se žlutí první kvítky podbělu. Brzy nato je čas na plicníky a petrklíče z babiččiny zahrady. A na medem nasáklé pampelišky, od kterých je žluté úplně všecko. Za slunných letních dnů se toulám po mezích a sbírám do plátěné tašky mateřídoušku, jitrocel nebo lístky jahodníku. Na diviznu a heřmánek stačí zajít do předzahrádky. Poslední šípky lovím v trnitých křoviskách už za chladného podzimního větru. Kolem vánoc pak z toho všeho míchám čajové směsi - proti chřipce, bolení břicha či na dobrý spánek.

Po paměti poznám nějakých padesát bylinek. U dvaceti si pamatuju, kde je najdu a k čemu přesně je můžu použít. Se zbytkem je to horší, nezbývá než hledat v knížkách a dělat si poznámky. Napadlo mě tedy poohlédnout se po aplikaci pro telefon, abych měl potřebné informace vždy po ruce.

Po kratším zkoumání se ukázalo, že zatímco pro iOS a Android existuje několik poměrně vydařených aplikací (například Medicinal Plants od Nature Mobile), pro můj Windows Phone není k dispozici nic, co by stálo za řeč. Pokud tedy neberu v potaz pár zoufalých kompilátů s obrázky posbíranými náhodně po internetu.

Pustil jsem se tedy do tvorby vlastního mobilního herbáře, který dostal jméno Herbalist. V následujících odstavcích zlehka nastíním, jak vznikalo uživatelské rozhraní aplikace.

Jedeme Metrem

Designový jazyk Modern UI, dříve známý též jako Metro, poměrně odlišuje Windows Phone od ostatních mobilních platforem. I když se sluší říct, že se všeobecným nástupem flat designu již nejsou rozdíly tak markantní.

Základními tezemi Modern UI jsou content before chrome (obsah před ozdobami) a authentically digital (autenticky digitální). V tom nejrigidnějším pojetí to znamená, že součástí UI může být pouze to, co obsahuje nějakou pro uživatele relevantní informaci, aniž by přitom napodobovalo věci z reálného světa (přímý protiklad skeuomorfismu).

Mimo to Modern UI vychází z mezinárodního typografického stylu (Swiss style), založeného na čisté, výrazné typografii, a z modernismu v podání německé výtvarné školy Bauhaus, kde je kladen důraz na jednoduchost a funkčnost. Mezi další rysy potom patří minimalismus, dynamičnost a plynulost uživatelského prostředí, to vše s cílem zprostředkovat co nejlepší "digitální" uživatelský zážitek.

Bojový plán

Ze začátku jsem si s vizuálním pojetím aplikace nevěděl moc rady. Popravdě řečeno, nechtěl jsem vytvořit žádný "čistě digitální", anorganický, neosobní seznam rostlin, na druhé straně mi přišlo trochu nepatřičné splácat jen tak dohromady prvky Modern UI s pestrobarevnými květinovými vzory. Řekl jsem si tedy, že to nechám zatím uležet, a zaměřil se na podstatnější věci: strukturu a obsah.

Sepsal jsem si následující design brief - malé shrnutí toho, k čemu a pro koho by vlastně aplikace měla být.

Vlastnost Popis
Cílová skupina Milovníci přírody. Lidé, kteří sbírají nebo užívají léčivé rostliny. Učitelé přírodovědy a jejich žáci.
Produkt Windows Phone 8 aplikace s popisy léčivých rostlin a možností jejich identifikace dle morfologických znaků (vzhledu), prostředí nebo zdravotních obtíží, které lze těmito rostlinami léčit.
Cíle Rozšiřování znalostí a povědomí o léčivých rostlinách, pomáhání při rozpoznávání a sběru.
Význačná vlastnost Aktuální informace o léčivých rostlinách neustále k dispozici – důležité pro práci v terénu, kde nemusí být vždy dostupné připojení k internetu. Navigace na dříve uložená oblíbená místa.
Implementace Pravidelná aktualizace databáze rostlin z Herbalist serveru a offline uložení v telefonu. Využití GPS a mapových podkladů v telefonu.
Tón Přívětivé rozhraní, srozumitelné pro laiky, pouze základní odborná terminologie.
Styl Graficky stylizované rozhraní, digitální podoba herbáře, ovšem s dodržením UI guidelines pro Windows Phone. Důraz na přímočarost a jednoduchost použití.

Dalším krokem bylo vytvoření informační architektury, která mi pomohla zodpovědět následující otázky:

 • Jaké informace budou v systému uloženy
 • Jak budou pojmenovány, uspořádány (taxonomie) a propojeny (vazby)
 • Co se bude zobrazovat a jakou formou (texty, grafika, ...)
 • Jak bude zpracován uživatelský vstup
 • Jaké informace se budou vyhledávat

Tuto architekturu jsem zaznamenal do jednoduchých škatulek - vždy s popisem toho, o jaká data jde, co je s nimi možné provádět a zda existují vazby na ostatní data v systému. Viz několik příkladů:

Seznam rostlin
Data seznam rostlin
Úlohy prohlížení, identifikace (filtr)
Vztahy všechny rostliny, sběr tento měsíc, oblíbené rostliny
Seznam rostlin (položka)
Data rostlina - obecný název, latinský název, obrázek
Úlohy přidání do oblíbených, odebrání z oblíbených
Vztahy -
Identifikace
Data botanické klíče / název rostliny / prostředí / nemoci / účinky
Úlohy výběr z možností (další krok), zobrazení výsledků (filtrovaný seznam), krok zpět, zrušení procesu
Vztahy rostliny dle vlastností / jména / prostředí / užití / účinků

Kreslíme

Nyní už jsem mohl začít skicovat první zárodky budoucích obrazovek s přibližným rozmístěním jednotlivých informací. Nejprve jen zevrubný drátěný model, poté už konkrétní ovládací prvky a kontejnery. Kromě informací přímo z Microsoft Dev center jsem našel spoustu praktických rad v sérii článků 24 Weeks of Windows Phone Metro Design, kde jsou vysvětleny například zásady správné navigace, použití základních vizuálních struktur (page, pivot, panorama, list, ...) nebo zarovnávání objektů do mřížky. Neocenitelné byly taky poznámky ohledně náročnosti na výkon. Díky tomu jsem zavčasu umístil seznam rostlin do pivotu, a vyhnul se tak výkonnostním problémům s panoramou, kterou jsem chtěl prve použít.

skica1

Pokusy na králících

Jednotlivé screeny už dostávaly celkem konkrétní podobu, nicméně stále chybělo jejich celkové propojení. Prvotní návrh navigace se mi zdál příliš komplikovaný a nedařilo se mi vymyslet nic rozumnějšího. Nezbylo tedy než obrázky vystříhat, sehnat lepicí štítky, vyrobit z toho všeho papírový prototyp a ulovit pár nebohých pokusných králíků, na kterých bych mohl prototyp otestovat.

Výsledek: papírové prototypování je výborná věc. Už při prvních testech se původně navržená startovní obrazovka (rozcestník na seznam bylinek, hledání, filtrování, identifikaci a nápovědu) ukázala jako úplně zbytečná a matoucí. Skončila tedy v koši a byla nahrazena jednoduchým pivotem s třemi seznamy bylinek (všechny, oblíbené, co sbírat). Hledání jsem sloučil s identifikací a nápovědu ukryl do spodního menu. Stejně tak se mi s pomocí testerů podařilo doladit spoustu drobnějších nelogičností a detailů.

Na obrázku níže je již část nového prototypu s pivotem.

prototyp

Další obrázek představuje část takzvaného UI flow chartu, tedy navigační mapy aplikace. Navigace vychází z obecných pravidel pro Windows Phone, kdy se uživatel pohybuje buď dopředu ("noří se" do hloubi aplikace), nebo se vrací pomocí tlačítka . Výjimku zde tvoří pouze možnost ukončit kdykoli identifikaci rostliny a skočit zpět přímo na startovní obrazovku se všemi bylinkami.

appflow

Bylinky a Metro

Struktura a navigace byla již víceméně hotová, a tak mi nezbylo než se vrátit zpět k samotné vizuální podobě Herbalistu.

Nejdříve jsem si stanovil, které principy Modern UI se pokusím dodržet:

 • Navigace (viz výše)
 • Nativní UI prvky (app bar, pivot, message box)
 • Zarovnání objektů do mřížky
 • Flat style (jednobarevné plochy, bez stínů, gradientů apod.)
 • Čistá a výrazná typografie
 • Dostatečný kontrast
 • Jednoduché ikony
 • Animace a přechody
 • Vzhled živé dlaždice

Vše ostatní jsem přizpůsobil jedinému cíli: dosáhnout takového vizuálně přitažlivého a organického vzhledu, aby výsledná aplikace připomínala uživateli klasický papírový herbář, přitom však byla přehlednější a efektivnější při hledání požadovaných informací. Tedy:

 • Ručně kreslené botanické ilustrace a ornamenty
 • Přírodní, nesaturované barvy
 • Vlastní barevné schéma bez použití systémového pozadí a zvýraznění (accent color)
 • Font Alegreya s ostrými patkami, které vhodně doplňují ruční kresbu, v kombinaci s úzkým bezpatkovým fontem Roboto Condensed pro drobné popisky
 • Velikosti a formátování textu
 • Call-to-action tlačítka přímo na stránce (ne pouze v app baru)

Abych měl později během implementace všechny základní styly pěkně po ruce, vytvořil jsem si jednoduchý tahák:

styles

Jako mezikrok jsem si ještě vyzkoušel nakreslit některé screeny do předtištěné šablony. Nutno podotknout, že v tomto konkrétním případě to pro mě nemělo až tak velký přínos, neboť už jsem měl dostatek podkladů pro to, abych se mohl pustit do finálního mockupu. Na běžném projektu ve více lidech se ale samozřejmě detailní skici velmi hodí, například pro upřesňování detailů v rámci týmu, uživatelské testování, review se zákazníkem a podobně.

skica2

Jak ukazuje následující obrázek, posledním krokem před implementací bylo vytvoření finálního mockupu, tedy přesné vizuální předlohy pro jednotlivé části uživatelského rozhraní. Pro tvorbu jsem použil vektorový editor Inkscape, ve kterém se snáze experimentuje s barvami nebo velikostmi objektů než v rastrovém editoru, a také se dají jednoduše vyexportovat vybrané prvky návrhu (stránky, obrázky, ikony). Potřebné ikony jsem vesměs nalezl na webu Modern UI Icons.

mockup

Samotná implementace UI pro Windows Phone se dá v zásadě provést dvěma způsoby: vizuálním návrhem v prostředí Microsoft Blend nebo ruční editací XAML souborů ve Visual Studiu. Po menším experimentování v Blendu jsem zvolil druhý způsob, a to z důvodu lepší kontroly nad základními styly, neboť jsem následně celou aplikaci taky programoval.

Jak to vlastně celé dopadlo, se můžete podívat sami. Výslednou aplikaci Herbalist najdete ve Windows Phone Store, na webu a taky na Facebooku. Předem díky za všechny vaše postřehy a komentáře níže v diskuzi.


comments powered by Disqus

/ Podobné články /

Web na zelené louce I.

Když jsem začal před více než rokem přemýšlet o novém webu, netušil jsem ještě, kolik různých technologií a nástrojů k tomu budu potřebovat. Samozřejmě, rozjet vlastní blog s WordPressem je otázka chvilky. To by ale bylo příliš jednoduché.

Desktop UI: Let's do it clever

When talking about User Interface, User Experience or Usability, the web or mobile applications are mostly discussed. However, we still need to do the graphic user interface design on the classic PC, too.

Co posloucháš?

Na jedné straně lidská potřeba sdílet své hudební objevy, na druhé zvědavost, co poslouchají ostatní: to je ve zkratce důvod existence nejrůznějších hudebně sociálních sítí. Posluchačům umožňují tyto sítě objevovat novou hudbu a sdružovat se do komunit s podobným hudebním vkusem, zatímco umělci mohou se svými fanoušky čile komunikovat a využívat virálního efektu pro šíření svých nahrávek - při snaze dostat se do širšího povědomí.

Deezer, Google, Rdio: Hudbu prosím!

Ještě dva roky nazpátek by málokdo čekal, že se u nás vyrojí hned několik velkých služeb s nabídkou online hudby. Na rozdíl od Spojených států nebo Německa jsme přeci jen malý trh, navíc naše cesta za hudbou zpravidla začíná na Ulož.to a jemu podobných místech. V roce 2008 spuštěné i-legálně.cz (coby průkopník streamované hudby u nás) však spíše než s chybějícími zákazníky bojovalo s dinosauřími vydavatelstvími a po třech letech existence skončilo v konkurzu. Ternem se nestal ani projekt těchto vydavatelství nazvaný MusicJet.