čarabaňa.cz - ofca v síti

Manuál, kam se podíváš

11. prosince 2012  

Při psaní jakéhosi user manuálu mě napadlo: budou to ti uživatelé vůbec chtít číst v papírové podobě, nebo si výsledné PDF zkrátka otevřou na počítači? A co by říkali na možnost mít celou dokumentaci neustále při ruce, třeba v mobilu nebo v e-ink čtečce? Neoplatí se připravit několik výsledných formátů pro různé použití?

Tak by se ostatně dalo pokračovat dále. Jednou se po nás chce několik zákaznických verzí, jindy cizojazyčný překlad, a to celé musíme nějak verzovat a udržovat. Word je sice poměrně mocný a šikovný nástroj, ale nedalo by se to celé nějak zjednodušit?

Zatímco klasický (a stále přetrvávající) způsob dokumentace je vytvořit obsah i formu ve zdrojovém formátu, převést jej do výstupu A, ten převést do výstupu B, výstupu C a tak dále, novější pohled říká: nadefinujte formu výstupů A, B, C, poté vytvořte pouze zdrojový obsah a převeďte jej automaticky do všech výstupů.

Značkujeme

Při snaze najít najít nějaké jednoduché a elegantní řešení jsem na internetu nalezl vše možné i nemožné, od pluginů do Wordu přes nejrůznější dokumentační formáty (DocBook / DITA / LaTeX) až po profesionální monstraplikace typu FrameMaker. To ale není nic překvapivého, tvorba technické dokumentace (technical writing) je dnes celé samostatné odvětví.

Nakonec mě zaujala možnost psát zdrojový obsah jako obyčejný markup text a za pomoci několika utilit a předem připravených stylesheetů generovat výsledné dokumenty. Dle doporučení jsem si ze značkovacích jazyků vybral reStructuredText. Jako editor mi posloužil ReText, který disponuje HTML náhledem a umí export do HTML, ODT a PDF.

Následuje krátká ukázka textu s reST markupem:

Introduction
############

When writing text with markup -- reStructuredtext -- 
you can use for instance: *italic*, **bold**, :sup:`superscript`, 
:sub:`subscript`, :red:`colored text`, ``inline code``, `web hyperlinks 
<http://www.python.org>`_ or `local links`_ in the same document [#]_.

.. [#] This is a footnote.

.. figure:: images/screenshot1.png
  :width: 100%

Použít by šel samozřejmě i Markdown, pro který existuje několik výborných editorů, například UberWriter pro Linux nebo MarkdownPad pro Windows. Mimoto existuje podpora pro Markdown a reStructuredText i v běžných editorech (Notepad++, Gedit, Eclipse a další).

Generujeme

Zdrojový text bychom měli. A co dál?

Jako základní výstupní formát jsem si vybral PDF. Pro převod existuje nástroj rst2pdf, který se v Ubuntu nainstaluje spolu s potřebnými závislostmi takto:

sudo apt-get install rst2pdf
easy_install wordaxe

Použití:

rst2pdf sometext.rst -o sometext.pdf

Výchozí vzhled moc parády nenadělá, mrknul jsem tedy do manuálu, diskuzního fóra a na blog autora a připravil si vlastní stylesheet v JSON formátu:

{
 "pageSetup" : {
  "size": "A4",
  "margin-top": "1.5cm",
  "margin-bottom": "1.3cm",
  "marg### in-left": "1.5cm",
  "margin-right": "1.5cm"
 },

 "styles" : [
  ["base" , {
   "kerning": true
  }],
  ["bodytext" , {
   "fontSize": "9pt",
   "leading": 13,
   "alignment": "justify",
   "hyphenation": true
  }],
  ["literal" , {
   "fontSize": "8pt"
  }],
  ["heading" , {
   "textColor": "#70a0d0"
  }],
  ["heading1" , {
   "spaceBefore":18,
   "spaceAfter":12,
   "keepWithNext": true,
   "fontSize": "160%"
  }],
 ]
}

Použití se stylesheetem:

rst2pdf sometext.rst -o sometext.pdf -s stylesheet.json

Dále jsem prohnal PDF přes pdftk, aby mělo všechny potřebné náležitosti - název, autora, ochranu proti editaci a podobně.

sudo apt-get install pdftk
pdftk sometext.pdf update_info metadata.txt output sometext-final.pdf owner_pw somepassword allow Printing CopyContents

Soubor s metadaty:

InfoKey: Title
InfoValue: My first application
InfoKey: Author
InfoValue: Some author
rest-output-pdf

Obdobně jsem postupoval při vytvoření HTML verze. Použil jsem utilitu rst2html a vlastní CSS stylesheet. Utilitě jsem příznakem -q řekl, aby ignorovala případné neznámé direktivy reST, které mají význam pouze při tvorbě dokumentu pro tisk.

rst2html -q --stylesheet=stylesheet.css sometext.rst > sometext.html

Pro přímý převod z reST do formátů pro e-booky sice nějaký software v Linuxu existuje, nepřišel mi ale dostatečně použitelný, vzal jsem to tedy oklikou a vygeneroval verze EPUB a MOBI pomocí programu ebook-convert z balíku calibre:

sudo apt-get install calibre
ebook-convert sometext.html sometext.epub
ebook-convert sometext.html sometext.mobi

K tomu navrch přebal (vytvořený z PDF), informace o autorovi - a elektronické knížky byly víceméně hotové.

convert sometext.pdf cover.png
ebook-convert sometext.html sometext.epub --authors="Some author" --cover=cover.png
ebook-convert sometext.html sometext.mobi --authors="Some author" --cover=cover.png
rest-output-kindle

Finální šablona ukazuje některé další možnosti:

 • Vkládání obrázků
 • Font embedding
 • Typografie: kerning, dělení slov, chytré uvozovky
 • Záhlaví, zápatí, sudé a liché stránky
 • Obsah, automatické číslování
 • Vícesloupcový layout
 • Úprava stylů pro e-booky

reST publish toolkit:

To chci vidět

Abyste nebyli o nic ochuzeni, celé dílko jsem hodil na GitHub, můžete jej tedy volně použít pro tvorbu vlastních uživatelských manuálů či jakékoli jiné dokumentace.

Hodnotíme

Výše uvedený postup je bezesporu užitečný a může znamenat též významnou úsporu času, není však pro každého. Kdy se tedy hodí takovýto způsob tvorby dokumentace použít?

 • Vstupní obsah je dynamický (články apod.)
 • Existuje několik verzí textu (zákaznické verze, překlady)
 • Několik výstupních formátů, které bude potřeba pravidelně aktualizovat

Hlavní výhody:

 • Pisatel se soustředí na obsah a strukturu textu, ne na vzhled (od toho má designéra / tvůrce layoutu)
 • Pisatel se nemusí učit žádné složité uživatelské rozhraní, pouze samotný markup
 • Markup text je jednoduchý, lze jej bez problémů verzovat, porovnávat, slučovat (výhoda i pro překlady)
 • Automatický proces zaručuje jednotný vzhled všech dokumentů, bez chyb způsobených ruční manipulací

A na co si dát pozor:

 • Vytvoření šablon, jejich nastylování a odladění mechanismu pro generování výstupních formátů je složité a časově náročné (jen pro skutečné rebely)
 • Konverzní nástroje nejsou všemocné, ledaco se takzvaně "ztratí v překladu"
 • Postup se hodí pouze pro textově orientované dokumenty, tedy žádné letáky, prezentace a podobně

Teď zbývá už jen drobnost: přesvědčit vašeho dokumentátora, že tohle - za jistých okolností - může být lepší než jeho oblíbený Word.


comments powered by Disqus

/ Další články /

Oblačná lokalizace s MemSource

Minule jsme tvořili uživatelský manuál a dnes bychom ho rádi přeložili do jiného jazyka. Ale jak na to? Datlovat ručně větu po větě je už v dnešní době pasé, neboť existuje spousta šikovných CAT nástrojů, které dokáží práci výrazně zjednodušit.

Groovy: řekni prostě, co chceš

My vývojáři už jsme si na nějakou tu nesrozumitelnost v kódu za ty roky zvykli. Víme, co dělá ta která funkce, a taky nám dlouho trvalo, než jsme jim vymysleli ta dlouhá a zcela nepochopitelná jména. Rovněž jsme dřív psali mnohastránkové elaboráty s popisem rozhraní, ale teď jedeme agilně, a tak pro jistotu nepíšeme vůbec nic.

Arabské klikyháky snadno a rychle

Dostal jsem poměrně exotický úkol: naučit naše automaty mluvit arabsky a hebrejsky. To by nemuselo být zas tak těžké, myslel jsem si, jenže jde o embedded zařízení optimalizovaná pro velmi nízkou spotřebu a to s sebou nese spoustu omezení.

WebExpo, kedlubny a flanelové košile

Z letošního WebExpa jsem si opět odnesl pár nových poznatků, spoustu inspirace a díky veselé hře s QR kódy a povedené sobotní party i několik nových kontaktů. Nebudu ale zdlouhavě přežvýkávat obsah jednotlivých přednášek, to už učinili mnozí jiní. Jde mi totiž o něco z mého pohledu mnohem podstatnějšího. O přetékání.